• Salmon Recipes

  Salmon Recipes

155 recipes found

Regal Salmon Creamy Salmon Dip Pasta 1396
 • Serves 4
 • Time 25 mins
 • Complexity Easy
 • 4.5 Star

Creamy Smoked Salmon & Cherry Tomato Tagliatelle

Regal Salmon Cheesy Garlic Salmon Bread 1349
 • Serves 6
 • Time 40 mins
 • Complexity Easy

Cheesy Smoked Salmon & Garlic Bread

Regal X N&T Bagel Brunch Board 1
 • Serves 6
 • Time 15 mins
 • Complexity Easy

Salmon Croissant Brunch Board

Crispy Salmon Rolls
 • Serves 2
 • Time 5 mins
 • Complexity Easy

Spicy Hot Smoked Salmon Crispy Rice Paper Rolls

Regal Salmon Hot Smoked Salmon Potato Spinach Quiche
 • Serves 6
 • Time 70 mins
 • Complexity Medium
 • 5 Star

Hot Smoked Salmon, Potato & Spinach Quiche

November Platter Static Image
 • Serves 6
 • Time N/A
 • Complexity Easy

King Salmon Dips Rustic Seasonal Platter

August Regal X N T Static Image Option 01
 • Serves 2
 • Time 120 mins
 • Complexity Easy
 • 5 Star

Regal Cold Smoked Salmon, Pesto Cream & Herb Pinwheels

EDM Banner Creative Regal
 • Serves 1
 • Time 10 mins
 • Complexity Easy
 • 5 Star

Regal Smoked Salmon with Smashed Avo Toast

Cold Smoked Salmon Flatbreads Static Image
 • Serves 2
 • Time 25 mins
 • Complexity Easy
 • 5 Star

Regal Cold Smoked Salmon Flatbreads with Caper Crème

Regal Hot Smoked Salmon Winter Platter WEBSITE PHOTO
 • Serves 4
 • Time N/A
 • Complexity Easy
 • 5 Star

Regal Hot Smoked Salmon Winter Indulgence Platter

Upside Down Hot Smoked Salmon Pastries (WEBSITE)
 • Serves 2
 • Time 20 mins
 • Complexity Easy
 • 5 Star

Upside Down Regal Hot Smoked Salmon Pastry